verbouwen, architect

Tom Verloop

De overgang van de AWBZ naar de WLZ voor verpleeghuis indicaties betekent dat als u met een dementiële of somatische beperking wordt geconfronteerd, u langer thuis zal moeten blijven wonen. Voor velen van u is dat ook een wens, maar dat betekent vaak dat uw woning en uw woonomgeving minder geschikt is, en op die beperking aangepast zal moeten worden of, als dat echt niet meer past, naar een beter passende woning en woonomgeving gezocht moet gaan worden. UTILITAS is gespecialiseerd in het adviseren bij, en begeleiden van aanpassingen aan de woning voor mensen met een beperking of bij het vinden van een passende woning in een passende woonomgeving. Bel me voor een vrijblijvend startgesprek.

06 81998540

Please reload

Welkom bij U T I L I T A S, uw adviseur voor bestaand vastgoed